Tuesday, December 3, 2019

Julkalender: lucka 3

Vem är det som får så ansvarsfulla föräldraråd? Spoiler alert: han säljer den gula hästen inom fem sidor.
"Ty vår man ägde en häst. Denna var i sig själv ganska anmärkningsvärd. Det var en béarnsk springare, gul till färgen, som höll huvudet lägre än knäna men likväl tillryggalade åtta lieues om dagen. Olyckligtvis voro hästens goda egenskaper ej så i ögonen fallande som hans ovanliga färg och oregelbundna gång, och hans uppträdande i Meung, dit han anlänt ungefär för en kvart sen genom Beaugencyporten, på en tid då alla människor voro hästkännare väckte ett för hästens ägare föga smickrande uppseende. 
  Detta var så mycket obehagligare för den unge X - så hette nämligen denna Rosinantes Don Quixote - som han ej själv var okunnig om det åtlöje en dylik ridhäst kastade över hans egen person, hur god ryttare han än var. Också hade han suckat tungt, då han mottog hästen som en gåva av sin far. Han visste ej att den var värd åtminstone tjugo livres. De ord, som åtföljde gåvan kunde emellertid ej nog uppskattas. 
  -Min son, hade den gascogniske adelsmannen sagt på den béarnska dialekt, som Henrik IV aldrig hade kunnat övervinna, min son, denna häst är född i din fars hus för trettio år sen och har varit i hans ägo alltsedan dess, vilket ger dig skäl nog att sätta värde på honom. Sälj honom aldrig, låt honom dö i lugn på sin ålderdom. Om du drar i fält med honom, så skona honom, som du skulle skona en gammal tjänare! 
  Skulle dig vederfaras äran att  få komma till hovet, en ära vartill din gamla adel berättigar dig, så försvara på ett dig och de dina värdigt sätt ditt adliga namn, som med heder burits av dina släktingar och vänner. Tål inga motsägelser utom av kardinalen och konungen! Genom sitt mod, och endast genom sitt mod, bryter sig en adelsman i våra dagar en bana. Den som darrar en enda sekund låter kanske därigenom lyckan gå sig ur händerna. Du är ung och bör av två skäl vara modig: först och främst för att du är gascognare och för det andra för att du är min son. Frukta ej skärmytslingarna och sök äventyren. Jag har lärt dig att hantera värjan. Du har knäveck och nävar av järn. Slåss vid alla möjliga tillfällen; slåss så mycket hellre som duellerna äro förbjudna och det behövs dubbelt mod att slåss!"

2 comments:

  1. Med risk för att göra bort mig nu (du skrev ju att det är en klassiker...) så tror jag att detta är Alexandre Dumas "De tre musketörerna". Dueller, unga män, hästar och Frankrike, jo, men det låter som Dumas. En hjältesaga man inte kan VÄRJA sig mot, som sagt.

    ReplyDelete