Monday, August 19, 2019

Jasper Fforde säger det bäst, som vanligt

Jasper Ffordes unga novis Charlie upptäcker i fantastiska romanen Early riser att en av kollegorna lever i ett annat kön än hen var född i och frågar naivt:
'Can I ask why?'
'Why what?'
'Why you're something you're not.'
'We're all something we're not,' he said. 'Every one of us is stuck between the person we want to be and the person we can be. And there doesn't have to be a why. All things have to do is feel right.'
Svårare än så är det inte! Men det kanske krävs en Fforde för att uttrycka det så självklart.

No comments:

Post a Comment