Friday, May 25, 2018

Om rätten till den egna kroppen

En nyckelscen i Alias Grace är när Graces väninna Mary genomgår en olaglig abort. Kanske är det detta blodiga trauma som orsakar resten av händelsekedjan - dubbelmorden, den långa fängelsetiden för Grace.

I Margaret Atwoods hemland Kanada är abort numera lagligt, men stora delar av världen låter fortfarande inte kvinnor bestämma över sina egna kroppar. Följden blir att kvinnor dör, ofta mycket plågsamt. Där abort är olagligt, där dör kvinnor. Även på Irland som ju i övrigt är ett modernt och civiliserat land!

Irländarna röstar om det kvinnofientliga abortförbudet idag. Jag håller tummarna så hårt jag kan och hoppas att irländskorna snart ska få rätten att välja själva.

No comments:

Post a Comment