Saturday, May 5, 2018

Himmelstrand

Vi har nu passerat Nederländerna och rullat in i Tyskland

Med i bilen har vi en nedladdad version av John Ajvide Lindqvist, Himmelstrand, via appen Biblio. Tack biblioteket!

No comments:

Post a Comment