Wednesday, May 16, 2018

Flamländska eller nederländska?

Men, utbrister kanske den uppmärksamme läsaren, det är ju inte nederländska de talar i Belgien. Det är ju flamländska! Ska du inte lära dig flamländska istället?

Nej, käre uppmärksamme och högst fiktive läsare.

I valet mellan något belgiskt och något icke-belgiskt tar jag i hundra fall av hundra det icke-belgiska. Det är en principsak men också en fråga om bränt barn skyr elden, etc.

Men, noterar den konfunderade läsaren, det kan ju knappast vara kvalitetsskillnad mellan språken?

Jo, det kan det visst det. Flamländska är till nederländska vad en blandning av slättskånska och örebromål skulle vara till rikssvenskan. En rappakalja av grötiga gnälljud.

Det är alltså i princip exakt samma språk, men med några dialektala uttalsskillnader och ett fåtal ord som används lite olika. Dessutom finns det mycket mer nederländska än flamländska på Youtube, så det är lättare att snappa upp. Och med mitt dåliga uttal är det ändå ingen som hör skillnad på vilken dialekt jag försöker använda.

Och så är det, som sagt, en principsak.

No comments:

Post a Comment