Saturday, May 26, 2018

Akademins vara eller inte vara...

Nobelstiftelsens Lars Heikensten är inte imponerad av de kvarvarande barnrumporna i Svenska Akademien.

Det är inte jag heller.

Avgå, Horace!

No comments:

Post a Comment