Friday, April 27, 2018

Hamburg!

Hemma igen, från en dagstripp till Hamburg! Uwe Timms hemstad, han som bland annat skrev den mycket öppenhjärtiga I skuggan av min bror samt Upptäckten av currywursten.

Jag överlevde föredraget också, även om publiken (globala energiföretag och naturgasproducenter) nog hellre hade hört ett lite mer entusiastiskt välkomnande av deras produktion av lågförorenande fossilbränslen. Visst, det är bättre än bensin men naturgas är ju fortfarande ett fossilbränsle och måste fasas ut så småningom, påpekade jag, och fick inte enorma applåder.

No comments:

Post a Comment