Wednesday, November 1, 2017

Ordbanken: alkolektuell

Jag råkade slösurfa in på språkrådets sida om nyord, där finns bland annat en tråd med ord upphittade och inskickade av den kloka allmänheten. Där hittade jag det här geniala förslaget:
Alkolektuell: Den egenskap som uppträder sent på en fest eller en krog, där helt oväntade eller mycket obetydliga teorier och/eller förklaringar förs fram med en tyngd och ett allvar som går att härleda direkt till mängden förtärd alkohol under kvällen.
Magnus Åberg, tack för detta fantastiska och mycket användbara nyord, hur har vi klarat oss utan det? Från och med nu är det en del av min vokabulär.

No comments:

Post a Comment