Wednesday, November 9, 2016

Trump vs Förnuftet

Jane Austen skrev romanen Förnuft och känsla redan  1811. Idag är den mycket utdaterad. Idag hade den nämligen hetat Förnuft eller känsla.

För det är väl det som håller på att hända. Förnuft, logik, fakta och rimlighet får stå tillbaka när människor går på sin mycket opålitliga magkänsla. Sanningar påstås vara relativa, lögner och falsk propaganda sprids som kolera på sociala media. Kunskap är ointressant, känslostormarna får styra.

I skrivande stund leder Trump i det US-amerikanska presidentvalet.

Så här kände sig väl omvärlden när Tyskland gick till val i november 1932 och folket röstade med känslan istället för förnuftet.

No comments:

Post a Comment