Sunday, October 16, 2016

Svenska lorem ipsum

För den som är intresserad finns det naturligtvis också en (seriös) svensk version av lorem ipsum, som har å, ä och ö och en mer typiskt svensk meningsuppbyggnad. Den skapades enligt uppgift av typografen Arne Heine och går så här:
"Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens ordningens och och dock är det icke sällan..."
[upprepa ad infinitum]

No comments:

Post a Comment