Saturday, May 21, 2016

Resegåta! Var tror du jag är nu?

Om jag säger: tjocka hästar med yvigt hovskägg, Världskriget och de europeiska revolutionerna, the Great 208 samt Anise Koltz/Edmond de la Fontaine, var tror du jag befinner mig nu?

Jag är inte ensam härute på vischan, jag har med mig vännen H samt den jättestarka extratanten. Vi ska fotvandra och klappa tjockishästar.

Och det gör en förstås bäst... ja var då?

No comments:

Post a Comment