Wednesday, May 4, 2016

Fantastiska, feministiska Medea

Å, de gamla klassikerna! Tänk att folk fortfarande försöker skriva litteratur när det bästa redan är sagt och aldrig kommer gå att göra bättre.

Jag har just lyssnat igenom en radioteaterversion av Medea, detta storslagna skilsmässodrama.

Det börjar med en av klassisk litteraturs starkaste feministiska monologer. Den vreden!
"Av alla väsen med förnuft och ande
är kvinnan mest beklagansvärd på jorden.
Vi köpa med vår hemgift som betalning
en make - en tyrann med envåldsmakt
över vår kropp, vad ännu värre är."
Men Medea är minsann inte den som tiger och lider, hon agerar. Och våndas över sina omöjliga valmöjligheter. Det handlar nämligen om valet att lämna barnen rättslösa och ensamma kvar i Korint, eller att ta dem med till ett hopplöst liv i exil.
"Ty vems lidande övergår
flyktingens, den fördrivnes
ensamma kval?"
I valet mellan två onda ting väljer Medea därför hemliga alternativ tre: bort med barnen helt och hållet.

Det är så stort och tidslöst och allmängiltigt och mänskligt. Litteratur när den är som störst.

No comments:

Post a Comment