Sunday, February 14, 2016

Lathund för rättsstaten

Här en liten lathund för hur du ska/inte ska reagera på alarmistiska nyheter om kriminalitet och ofog.

I en rättsstat är det relevant att fånga den individ som begått ett brott och därefter döma ut det rimliga straffet för det brott som begåtts.

I en rättsstat är det inte relevant att avgöra straffskalan efter gärningspersonens kön, hudfärg eller annan identitetsfaktor. Möjligen ålder. Ett brott blir inte ett värre - eller mildare - brott bara för att gärningspersonen är skinnskalle, afghansk flyktingpojke, gammal tant eller babiandemokrat.

Här också i behändig figur som du kan skriva ut och ha i fickan till påminnelse:
1 comment:

  1. Ja. Jag är allvarligt oroad över hur en del resonerar och utvecklingen i största allmänhet. Misstänkta brottslingar ska dömas efter handlingen de utfört, inte utifrån kön, etnicitet eller hudfärg.

    ReplyDelete