Thursday, July 9, 2015

Därför var Moberg republikan

"I en monarki uppkommer det alltid en anda av undersåtlighet, som icke är fria medborgare värdig. Kring konungen med Guds nåde och hans anförvanter har i alla tider uppblommat en rik flora av servilitet och inställsamhet, kryperi och allsköns fjäsk."
Vilhelm Moberg kanske kan sägas vara sin tids Lena Andersson. En skarp hjärna som testade påstådda sanningar. Vi känner framför allt till romanerna om Kristina och Karl-Oskar, men Moberg skrev så mycket mer. Bland annat den lilla debattskriften Därför är jag republikan från 1955.

Mobergs argument håller än idag:

1. Det är oansvarigt att tillsätta en så viktig position som statschef genom slump, det vill säga genom reproduktion istället för i ett genomtänkt val mellan kompetenta kandidater.

2. De särskilda lagar som t.ex. ger kungen åtalsimmunitet bryter mot principen att alla Sveriges medborgare ska vara lika inför lagen.

3. Monarkin lockar fram fjäskeri och får människor som i vanliga fall är vettiga att bocka och buga och servilt förödmjuka sig. Vilket vi fått mängder av goda exempel på i samband med reportagen från kungabarnsbröllopen de senaste åren.

Läs fler citat ur Mobergs debattinlaga på Republikanska Föreningens hemsida. Där du också kan bli medlem efter att du har blivit övertygad av den välformulerade Moberg.

No comments:

Post a Comment