Saturday, April 25, 2020

Grejen med substantiv (och pronomen)

Världens bästa Sara Lövestam skriver bara bra grejer. Till exempel uppföljaren i serien om grammatik: Grejen med substantiv och pronomen

En kort, kärnfull och oerhört rolig genomgång av grundläggande information om substantiv och pronomen. Med högst oväntade jämförelser, exempel och inlärningstips, till exempel "han fick en sej kastad på sig och duckade på ren reflex" samt "allt är kvantitativt".

Jag älskar den här boken! Alla som tror att grammatik är tråkigt måste omedelbart få chansen att ompröva sin ståndpunkt med hjälp av Lövestams böcker. Hon är fantastisk.

1 comment: