Wednesday, August 21, 2019

Kommatering: Oxfordkommat

Räkneövning: hur många personer träffade jag?

Jag träffade Karin, en bagare och en rörmokare.
Jag träffade Karin, en bagare, och en rörmokare.

I första meningen kan en anta att jag har träffat antingen en eller tre personer - Karin som är bagare och rörmokare eller Karin samt en bagare och en rörmokare.

I andra meningen har jag definitivt träffat två personer - Karin som är bagare samt en rörmokare.

Vi använder nämligen inte Oxfordkomma i svenska. Oxfordkommat är ett komma innan och i en uppräkning.

På engelska är det hemskt användbart, särskilt när uppräkningen blir lite komplicerad! Till exempel om ett av koncepten i uppräkningen också innehåller ett och.

I met Karin, Mrs and Mr Smith, and the baker.

Oxfordkommat hade löst osäkerheten i den första meningen ovan, men å andra sidan skulle det uppstå en ny osäkerhet i den andra versionen.

Ett Oxfordkomma kan också hjälpa till att undvika missförstånd i den här typen av meningar:

I have invited my parents, Saruman and Dolores Umbridge.

Är Saruman och Dolores dina föräldrar eller är de också inbjudna? Ett litet Oxfordkomma efter "Saruman" tar bort risken att du får en förtalsanmälan från en kränkt trollkarl.

Och kom ihåg! Korrekt kommatering kan rädda liv.
Kom och ät, morfar!
Kom och ät morfar!

No comments:

Post a Comment