Saturday, July 20, 2019

Diktvandring i Hågadalen

Varje år sätter någon lyrikentusiast upp dikter längs en vandringsslinga i naturreservatet Hågadalen strax utanför Uppsala. Det är ett utmärkt initiativ.
I år var det flera fina strofer längs vägen, men jag trillade över dem under en orienteringsrunda så vet inte vem poeten är.
Jag är ju ingen poesiläsare, men så här i en skog, där tycker jag det är riktigt trevligt!

No comments:

Post a Comment