Sunday, June 3, 2018

Candide hade rätt

...en måste odla sin trädgård.

No comments:

Post a Comment