Thursday, April 12, 2018

Autoantonymer - janusord

Har du hört begreppet autoantonym? Alltså ord som är sin egen motsats. På tyska kallas de också för janusord, efter guden med dubbelansikte. För mig var detta något helt nytt. Och roligt! Hur kan jag ha missat dem?

Vi kryssade först igenom några tyska exempel (t.ex. umfahren, som både kan betyda att köra på någon och att köra runt någon) men när jag börjar nysta i saken visar det sig faktiskt också finnas en hel del svenska autoantonymer.

Som till exempel grina (skratta/gråta), damma (ta bort damm/tillföra damm), utgå (som ges ut/som tas bort) eller överse (se över/förbise).

En ny sak att samla på! Förutom kantareller, fågelkryss och Tintinalbum.

No comments:

Post a Comment