Sunday, March 11, 2018

Lenngrens tips för heliga löften

Mannens sista vilja (ur Skaldeförsök)
"Mannen 
Min kära hustru, hör
Du skall ditt löfte gifva:
Svär på att, när jag dör,
Ej Peters maka blifva!
Min sista vilja, lyd dock den -
Jag eljest säkert går igen 
Hustrun 
Dö, kära man, i ro!
Mig skall ej lydnad tryta:
Jag svär vid Gud och tro,
Att ej mitt löfte bryta!
Nej, aldrig nånsin tar jag Per
(Med Sven jag re'n förlofvad är)"

No comments:

Post a Comment