Thursday, March 22, 2018

Att skriva klart och tydligt...

...är en förmåga som många av mina kollegor saknar.
Översättningsavdelningen skickade mig en fin kopp, så uppenbarligen har jag inte anammat byråkratjargongen helt och hållet! Den här presenten gjorde mig väldigt glad. Jag jobbar hårt på att skriva om mitt teams texter: kortare meningar och mer begripliga ordval. Översättarna vet att uppskatta ansträngningen.

No comments:

Post a Comment