Tuesday, November 28, 2017

Tupprepa - mansplainingens irriterande lillebror

Hurra för alla kloka, roliga kvinnor i världen!

Till exempel de fantastiska damerna som satt ett så bra ord på en mycket irriterande företeelse: när män knycker en kvinnas (eller en annan mans) idé och tar hela äran för den. Det vill säga: de tupprepar vad någon annan sagt.

Jag älskar ordet! Men hoppas förstås att jag inte kommer behöva använda det någonsin i skarpt läge, eftersom alla män i min närhet naturligtvis är för kloka och civiliserade för att göra något så dumt. Eller hur, hörrni?


Ps. om du råkar vara med om en tupprepning så svarar du "tuppfattat", så att alla omkring dig förstår vad som just hände. Genialt, eller hur!

No comments:

Post a Comment