Friday, November 3, 2017

Inflation, förklarat av Anna Maria Lenngren

Könets fyra åldrar*
Flicka, hör vad hände nyss!
Unga Doris, en herdinna,
Hundra lamm sig ville vinna
Av sin herde för en kyss.

Några dagar längre fram
(Säg, vem kunde sådant tänka!)
Måste Doris honom skänka
Hundra kyssar för ett lamm.

Sen, om några dagar än,
Rädd att sig förgäten finna,
För en kyss nu vår herdinna
Skänkte hundra lamm igen.

Åter någon dag förgick,
Hund och hjord hon ville våga,
För en kyss... men - grymma plåga -
Lise den för intet fick!


*Den uppmärksamme läsaren kanske undrar: men herden då, varför minskar inte hans attraktionskraft med tiden? Tja, då skulle väl räkneexemplet inte gå ihop. Så låt oss utgå från att dikten är menad som en inflationsallegori, inte som en beskrivning av kvinnor i allmänhets fallande värde med åldern, eftersom det vore en fullständigt förryckt tanke.

No comments:

Post a Comment