Wednesday, August 23, 2017

Äntligen!

Lokala biblioteket har öppnat igen efter sommaren. Nu fungerar mitt gamla vanliga system med bokbeställningar igen, förhoppningsvis, ta i trä.
Cursed be the centralbiblioteket.

No comments:

Post a Comment