Saturday, May 20, 2017

Särskrivna gravstenar

Det var ju en särskriven gravsten som fick igång mig på det här temat från första början, men när jag frågar runt bland gravstenstillverkare tycks det ändå som om de felskrivna gravdekorationerna är ett sällsynt undantag. Kanske för att det oftast bara står namn och årtal och de flesta klarar att stava sina närståendes namn.

Västerviks stenhuggeri säger ändå att "visst har det hänt att en kund skrivit på fast det är fel. Ibland upptäcker de felet efter flera år." Uppsala sten påpekar också att kunder som beställer gravstenar kan vara lite förvirrade eller stressade - de är ju i en känslig situation - så det är viktigt att be dem dubbelkolla flera gånger och uppmärksamma på om det verkar ha blivit något fel.

Det är ändå precis som med reklamskyltarna och med tatueringarna: all korrläsning är kundens ansvar. Det här förklarar så mycket. Vi lever i en soppa av särskrivningar och felstavningar, är det inte dags att börja utbilda en rejäl kader med korrläsare som får ge sig ut och rensa i textträsken - helst även på internet? Eller ännu bättre: att ge svenska lärare i uppdrag att börja ställa krav på elevers skrivförmåga igen...

Stort tack till Elisabeth på Västerviks stenhuggeri och till Annika på Uppsala sten för hjälpen och informationen!

1 comment: