Friday, May 12, 2017

Klättra på min gärdsgård och jag skickar skomakaren på er

Vi har byggt gärdsgård!

Alldeles själva, eller rättare sagt tillsammans med Tassas gudmattar och min särskilt jättestarka vän.
Och det ska ni ha klart för er, att om bygdens ungdom (eller jaktlaget) får för sig att klättra över eller sitta på min fina nya gärdsgård likt de osnutna barnen i Bullerbyn, då är det jag som kommer utgalopperande med hagelbössan, om jag hade haft någon.

No comments:

Post a Comment