Sunday, January 29, 2017

För röstmeddelande, tryck stjärna

Bodil Malmsten! Inte bara fantastiska boktitlar, det är strålande innehåll inuti också.

Jag läste För röstmeddelande tryck stjärna som är en serie monologer. Fem-sex olika personer berättar: den sjukskrivne, den anhöriga, den smårasistiske, den norrländska farmorn. Små ögonblicksberättelser från ett Sverige med vardagsmisär, svartsjuka, missunnsamhet och en hel del värme emellanåt.

Det är något hon gör med språket, Malmsten. Oefterhärmeligt och väldigt mysigt.

1 comment: