Sunday, December 27, 2015

Jymlös lyrik: Lenngren och tallriken

Såhär efter en traditionell långhelg kanske Anna Maria Lenngren kan behövas. Hon är så fantastisk, Lenngren, hon har ett litet skarpt ord för varje situation i livet. Som den här lilla versen som sätter små olägenheter i sitt rätta perspektiv:
Allting, skapadt har ett slut!
Händelserna hvar minut
Denna dom i minnet kalla.
Troner störtas, riken falla,
Oceaner torkas ut,
Solar släckas och försvinna,
Verldar grusas liksom glas:
Bör man då så sällsamt finna,
Att - en tallrik gick i kras?
Så långt från facebooks lättkränkthet. Lite mer Lenngren så skulle världen vara ett bättre ställe.

No comments:

Post a Comment