Friday, October 9, 2015

Världens bästa Modesty

Det finns många nackdelar med att ens livspartner bor hälften av tiden i ett annat land. Och så finns det en fördel, nämligen att jag alltid får det senaste numret av Agent X9 på svenska levererat med personlig kurir. En regelbunden dos Modesty Blaise är mycket viktigt för min mentala hälsa.

No comments:

Post a Comment