Monday, July 7, 2014

Spegeln skriver till etikettspalten

Ärade fru Ribbing,

Det är med stort intresse jag följer Er etikettspalt. Era goda råd tycks aldrig sina. Nu hoppas jag själv få ta del av Er stora visdom.

Jag har en arbetsgivare som regelbundet frågar mig om råd. Hennes fråga är dock ständigt densamma: "vem är vackrast i landet". Det måste medges, efter alla dessa år blir det något långtråkigt, inte minst då instruktionen alltid är densamma, nämligen att smickra hennes höghet.

På senare tid har jag därför börjat variera mig. Ibland svarar jag som hennes majestät vill och ibland är jag lurig och antyder att det finns alternativa skönheter i regionen. Min förhoppning är att hon ska förstå piken och kanske börja ställa nya och svårare frågor så min kompetens kommer bättre till sin rätt.

Är det socialt acceptabelt att under rådande omständigheter provocera fram mer givande arbetsuppgifter på dylikt vis?

Med underdåniga hälsningar,
Spegeln, på väggen där

No comments:

Post a Comment