Tuesday, January 14, 2014

Skilsmässopyssling?

Nils Karlsson-Pyssling - heter han Karlsson efter pappa och Pyssling efter mamma? Hur vanligt var det egentligen med dubbelnamn 1949 när boken skrevs? Är Nisse K-P kanske en föregångare bland skilsmässobarn?

No comments:

Post a Comment