Monday, September 16, 2013

Ett fall för Thursday Next!

Vi gick bara ut två timmar för lite egen vuxentid. Möttes vid hemkomsten av att NÅGON tagit en Nesserroman ur bokhyllan och hanterat den ovarsamt.

Starka indicier pekar mot vår sjumånaders husmarodör. Men motivet är oklart - kanske blev hon också besviken på slutet i Himmel över London?

No comments:

Post a Comment