Thursday, August 8, 2013

Älskarinnorna - ett slag i magen

Österrikiska nobelpristagaren Efride Jelinek skriver inte precis muntra små böcker, Älskarinnorna är inget undantag.

Den handlar om två kvinnor som på var sin kant strävar efter att bli något, det vill säga gifta. De saknar helt självförtroende och känsla av egenvärde och de blir behandlade som skit av både männen omkring dem och av andra kvinnor. De blir våldtagna och utnyttjade och misshandlade. Alltihop berättat på Jelineks melodiska, flytande lätta vis.

Men svårt att ta till sig, det är målat med så grova penseldrag. Allt är så eländigt i Jelineks värld. Vad ska jag göra med det här budskapet?

No comments:

Post a Comment