Monday, June 24, 2013

Varför läsa klassiker?

Måste man läsa klassiker?

Nej!

Men ofta finns det en god anledning till att vissa böcker har älskats genom årtionden och århundraden medan andra snabbt fallit i glömska.

Många tror att just klassikerna är de mest jobbiga och svårlästa, men ofta är det tvärtom: att klassikerna är enkla berättelser utan krångel. Annars hade väl ingen orkat läsa och föra dem vidare. Anna Karenina till exempel, ser tjock och tung ut men flyter förbi i ett nafs.

Och så finns förstås undantag, t.ex. James Joyces eländigt ansträngande Ulysses.

Ofog, James Joyce, ofog!

No comments:

Post a Comment