Monday, June 3, 2013

Mållös är maktlös

En ständigt återkommande fråga i boknördkretsar är: översättning eller original?

Jag tror att frågan är så brännande intressant eftersom språk är en maktfaktor. Språkkunskaper öppnar dörrar. Språkförbistringar skapar klyftor mellan människor.

Kanske är min språksituation extrem: svenska är mitt modersmål, engelska mitt huvudsakliga arbetsspråk, min partner är tysk och vi bor i en fransktalande region.

I vilket fall vet jag med all önskvärd tydlighet: språk är makt. Språklöshet är maktlöshet.

Ännu kan jag inte skälla ut någon efter noter på franska. Det försätter mig i underläge mot allt från bilprovningen till butiksförsäljare till sexistiska dumgubbar på krogen. Enorm frustration.

Inte heller kan jag skämta på franska - eller, om jag försöker är det ingen som fattar. Många tror att den som inte talar språket perfekt inte heller kan skoja. Ironi går helt förlorat. Än värre - många tror att den som inte talar språket perfekt är mindre intelligent. Återigen: enorm frustration.

Alla människor borde bo utomlands en period! Testa hur det är att försöka ta sig fram i en okänd kontext, försöka göra sig förstådd på ett språk som inte är ens modersmål. En aha-upplevelse som med lite tur skapar tolerans och förståelse inför andra som talar med brytning. Nej just det - det är inte så förbenat enkelt. Man lär sig inte ett nytt språk på en kafferast. Inte ens hos den bästa av SFI.

Om jag hade en tidsmaskin skulle jag åka tillbaka och ta mitt fjortonåriga jag i hampan. Jag skulle påpeka att språklektionerna i skolan är GRATIS, på DAGTID och av HÖG KVALITET. Jag skulle förklara för mig själv hur mycket tid och pengar jag fått lägga ner i efterhand på språkkurser eftersom jag inte tog chansen tillräckligt när jag var i skolåldern. Och när jag protesterade skulle jag insistera på att det visst är viktigt att göra franskaläxorna:

För det första för att kunna läsa Marcel Aymé i original.

För det andra för att en dag kunna skälla ut de belgiska bilregistreringshandläggarna så som de rätteligen förtjänar.

No comments:

Post a Comment