Friday, March 22, 2013

Sång till den icke korrekturlästa storm som skall komma

Läste just ut Peter Fröberg Idlings “Sång till den storm som skall komma“. Mycket bra berättelse.
Synd bara att bokförlag nu för tiden väljer att spara in kostnaden för riktig, professionell korrekturläsning. Det är kanske bara läslöss som jag som fortfarande bryr mig om sådant – men jag stör mig å andra sidan desto mer. Jag läser den här vackra, intressanta, välberättade historien… och fastnar ideligen i fel användning av ord som “betrakta”,  att det står “retligt” men egentligen ska vara “retsamt” och så vidare. Och när jag slår ihop boken är jag mer irriterad över de onödiga språkfelen än jag är imponerad av berättelsen. Så synd!
Undrar också om berättargreppet att skriva hela första tredjedelen i du-tilltal verkligen är en hit. Kommer fram till: nej. Det är det inte.
Men som sagt, en vacker, intressant berättelse.

No comments:

Post a Comment